FAQ

>
Dakisolatie > FAQ

Aan welke zijde moet het damp-/luchtscherm aangebracht worden?

 

Het lucht-/dampscherm moet altijd aan de warme (woon)zijde van de constructie worden aangebracht tussen de isolatie en de gipsplaten. Het is erg belangrijk om de naden van het dampscherm goed af te kleven met speciaal hiervoor ontwikkelde tape. De hechtingen met andere bouwdelen maken we luchtdicht met een speciaal hiervoor ontworpen kit.

Moet ik een ventilatieruimte tussen de isolatie en het onderdak voorzien?

 

Ventilatie moet plaatsvinden via ventilatieopeningen zoals dakramen en niet doorheen de dakconstructie. Een volledige vulling met isolatie tot tegen het onderdak is noodzakelijk, evenals het volledig luchtdicht maken van het dak. Hierdoor is er geen luchtcirculatie meer mogelijk en werkt de isolatie optimaal.

 

Kan ik een dak over-isoleren?

 

Laat u niet misleiden door dergelijke foute geruchten en beweringen. Het is daar waar je niet of onvoldoende isoleert dat er zich condensatieproblemen kunnen voordoen. Wegens de grote oppervlakte van een dak treedt er meer warmteverlies op dan bij muren. Bovendien stijgt warme lucht en baant zich zo een weg naar het dak. Het is voor het dak aangewezen grotere isolatiediktes te hanteren dan voor de muren. Een dakconstructie is lichter dan een spouwmuur, heeft dus minder inertie en is gevoeliger voor temperatuurschommelingen. Thermische isolatie is hier een absolute noodzaak. Let er op de ruimte tussen kepers en onderdak VOLLEDIG op te vullen.

Kan extra isoleren zorgen voor condensatie en schimmelvorming?

 

U mag zich niet laten misleiden door dergelijke foute geruchten en beweringen. Het is immers bewezen dat enkel daar problemen optreden waar de isolatie ontbreekt of waar deze verkeerd werd aangebracht.

 

Moet je naast de isolatie ook ventilatie voorzien?

 

Isoleren en ventileren gaan samen. Het heeft geen zin om alles potdicht af te sluiten, om de warmte binnen te houden (omdat men heeft geïnvesteerd in een isolatie en men dus wil dat deze “rendeert”!). Ventileren is absoluut noodzakelijk en er is ook een ventilatienorm van kracht!

Zijn er subsidies voor isolatie?

 

Via uw netwerkbeheerder kan u een premie ontvangen tot 8€/m². Er is bovendien een belastingsvoordeel van 30% en u heeft recht op het BTW tarief van 6% wanneer u de werken laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer. De regelingen kunnen echter wijzigen, u kan deze het beste verifiëren op www.premiezoeker.be.

 

Wat is een R-waarde?

 

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren en daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Wat zijn koudebruggen?

 

Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming, …