FAQ

>
Spouwisolatie > FAQ

FAQ on the market for insulation

Hoe lang nemen de werkzaamheden voor een gemiddelde woning in beslag?

Een gemiddelde woning kan doorgaans in één dag worden uitgevoerd.

Waar en hoeveel gaten worden er geboord?

 

De gaten worden geboord op de kruising van stoot en lintvoeg om de meter in de breedte en om de meter in de hoogte in diamantpatroon.

Hoe worden de gaten terug opgevuld?

De gaten worden terug opgevoegd met de meest passende voegkleur. Wij gebruiken hiervoor het professionele voegsel van Seifert. De kleurenkaart laat ons toe de meest passende voegkleur uit te kiezen. Wij gaan trachten de originele voegkleur zo dicht mogelijk te benaderen. Dit kan wat lichter tonen dan uw huidige voegkleur maar zal spoedig vervagen in het geheel. Een te donkere voegkleur is vaak nefast bij het later reinigen van de gevel.

Wat als ik nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd nog ramen en deuren wil vervangen?

Doordat de parels ingeblazen worden met lijm kunnen er ook nog nadien zonder problemen nieuwe ramen en deuren geplaatst worden.

Wat is de grootte van de vrachtwagen waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd?

Voor de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van een kleine vrachtwagen: een meubelwagen. Deze dient geparkeerd te worden aanpalend aan de woning omdat de slangen niet over de openbare weg kunnen gelegd worden. Een parkeerruimte van twee achter elkaar geparkeerde wagens moet volstaan.